Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni generali

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.companiamicedu.ro (denumite în continuare „Termeni şi Condiţii”) stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.companiamicedu.ro (denumit în continuare „Site-ul” şi/sau „CompaniaMicedu.ro”) ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumit în continuare „Serviciile CompaniaMicedu.ro”) şi are valoarea unei convenţii încheiate între Compania Micedu (denumită în continuare CompaniaMicedu), în calitatea sa de deţinător şi administrator al Site-ului şi de furnizor al Serviciilor Compania Micedu, şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile CompaniaMicedu (denumită în continuare „Utilizator”).

Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a inceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau utilizarea Serviciilor CompaniaMicedu, precum şi a oricăror componente ale acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

Accesul

Accesarea serviciilor se face utilizând pagina de web www.companiamicedu.ro.

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CompaniaMicedu va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori. Utilizatorii sunt informaţi că datele personale furnizate de către ei sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către CompaniaMicedu a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri, a serviciilor de reclamă marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică.

La opţiunea Utilizatorilor ei furnizează unele date personale pentru a-şi crea un cont valabil şi pentru a beneficia de serviciile oferite de catre CompaniaMicedu. Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord ca ştergerea datelor lor personale va fi urmată de ştergerea contului lor din sistem şi de imposibilitatea de a accesa Serviciile CompaniaMicedu. Pentru exercitarea acestor drepturi Utilizatorii pot face o cerere în scris cu cerinţa lor, pe care o vor trimite prin poştă la adresa: Str. Vitejilor 11, jud. Iasi, cu menţiunea „Pentru echipa CompaniaMicedu”, sau prin e-mail la adresa miceducompany@gmail.com.

Materialele şi informaţiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conţinutul, design-ul, elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice forma de şi/sau catre Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparţin CompaniaMicedu şi reprezintă Conţinutul Site-ului. Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afişare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afişare a unei pagini web şi/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

Orice utilizare a Conţinutului Site-ului de catre terţe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al CompaniaMicedu  şi în condiţiile stabilite în mod exclusiv de către CompaniaMicedu. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată, făcută pe un site de internet sau în orice altă parte, a Conţinutului Site-ului sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal şi necomercial. CompaniaMicedu îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Continutului Site-ului în orice scop altul decat cel personal pot fi făcute la adresa: [adresa de corespondenţă a CompaniaMicedu], sau prin e-mail la adresa miceducompany@gmail.com. Orice persoană care expediază în orice mod informaţii ori materiale către Site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea CompaniaMicedu, ci numai raăpunderea persoanelor respective.

CompaniaMicedu nu pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care utilizatorii le furnizează sau le postează. Transmiţând asemenea materiale, utilizatorii sunt de acord să acorde CompaniaMicedu permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să le traducă, de a menţiona numele lor în legatură cu materialele pe care le-au transmis şi dreptul de a cesiona la rândul lui toate aceste drepturi oricărui partener al sau. Nu se vor pretinde şi nici acorda niciun fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus.

Dreptul proprietarului

CompaniaMicedu îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi formatul paginii de web www.companiamicedu.ro in orice moment fara a fi limitat in vreun fel spaţial sau temporal, având inclusiv dreptul de a întrerupe sau restricţiona temporar sau permanent fără notificări prealabile serviciile puse la dispoziţia publicului prin intermediul paginii de web.

Limitarea răspunderii

CompaniaMicedu nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe Site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. CompaniaMicedu va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va incerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, CompaniaMicedu nu este responsabilă pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de către partenerii comerciali ai CompaniaMicedu şi/sau de către Utilizatori precum şi pentru corectitudinea şi exactitatea acestor informaţii.

În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe CompaniaMicedu pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forţă majora, CompaniaMicedu şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al CompaniaMicedu, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure pe CompaniaMicedu şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legătura cu utilizarea serviciilor CompaniaMicedu.ro sau orice alt aspect relaţionat Serviciilor CompaniaMicedu.ro.

Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

CompaniaMicedu are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de Site sau de Serviciile CompaniaMicedu.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificari atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor CompaniaMicedu.ro.

Reguli de securitate

Sunt STRICT INTERZISE:

  • ştergerea sau modificarea materialelor şi informaţiilor din site
  • încercarea de a afecta funcţionarea serverelor de hosting

Bilete online

Biletele pot fi achizitionate online prin intermediul site-ului nostru web si pot fi platite cu cardul. Procesorul de plati folosit de Compania Micedu este Banca Transilvania, care ofera o securitate ridicata pentru tranzactii. 

„REZMax” – programul informatic de rezervări pus la dispoziția Compania Micedu S.R.L.

Dupa ce plata a fost confirmata, biletul va fi emis si trimis catre adresa de email furnizata de client. Este responsabilitatea clientului sa se asigure ca adresa de email furnizata este corecta si functionala.

In cazul in care clientul nu poate folosi biletul la data pentru care a fost emis, Compania Micedu nu va fi responsabila si nu va oferi rambursari sau transferuri de bilete.

Biletele sunt valabile doar pentru data si ora specificate pe bilet si nu pot fi folosite pentru alte curse. Clientii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu cel putin 15 minute inainte de ora de plecare.

Daca un client nu se prezinta la timp la locul de imbarcare, Compania Micedu isi rezerva dreptul de a elibera locul respectiv si de a nu oferi nicio rambursare.

In cazul in care un client doreste sa anuleze sau sa modifice biletul, trebuie sa contacteze Compania Micedu cu cel putin 24 de ore inainte de ora de plecare programata. Anularea sau modificarea biletului poate fi supusa unor taxe suplimentare.

Compania Micedu isi rezerva dreptul de a anula o cursa programata daca exista circumstante neasteptate, cum ar fi conditii meteorologice extreme sau probleme tehnice. In acest caz, Compania Micedu va oferi o alta data pentru calatorie sau va oferi o rambursare completa a costului biletului.

Clientii sunt responsabili pentru orice daune cauzate de ei sau de bagajul lor in timpul calatoriei. Compania Micedu nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderi sau deteriorari ale bunurilor personale ale clientilor.

Prin achizitionarea unui bilet de la Compania Micedu, clientul confirma ca a citit si inteles toate Termenii si Conditiile si este de acord cu ele.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului şi ale CompaniaMicedu, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecatorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului IASI.

Toate drepturile sunt rezervate © 2023 Compania Micedu